Amsterdam
Meer details
Match criteria

Hoofd Inzameling & Verkoop banden (Amsterdam -40UPW)

Functie omschrijving

Organisatie
• Organisatieonderdeel: afdeling Inzameling
• Het hoofd Inzameling & Verkoop banden is lid van het MT en legt verantwoording af aan de directeur
• Geeft direct leiding aan de verkopers; Inzameling, Planner Logistiek, Voorman Keuren
Doel
• Leiding geven aan het primaire proces van de afdeling inzameling: inkopen, inzamelen, sorteren, opslaan en verkopen van banden
• Leiding geven aan ondersteunende processen proces van de afdeling inzameling: marketing, administratie, planning en levering
Verantwoordelijkheden
• Behalen van de omzetplanning in termen van ingezamelde banden en verkochte waarde-banden
• Het zelf actief benaderen van accounts t.b.v. verkoop waarde-banden
• Het tijdig beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel
• HR taken binnen de afdeling; werving en selectie, functionering- en beoordelingsgesprekken, verzuimbegeleiding
• Commerciële strategie, marketing activiteiten, het tarieven beleid en relatiebeheer van de afdeling
• Kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu binnen de afdeling
• Afhandeling van klachten
• Het zorgvuldig gebruik en beheer van de inzamelmiddelen, terrein en gebouwen van de afdeling Inzameling
Bevoegdheden
• Het zelfstandig uitbrengen van offertes en aangaan van overeenkomsten betreffende de in- en verkoop van banden tot een waarde van € 50.000,-
• Het nemen van door hem/haar nodig geachte beslissingen binnen zijn verantwoordelijkheden, al dan niet in samenspraak met de directeur en/of ondergeschikten
Werkzaamheden
• Stelt in overleg met het MT het jaarplan, de begroting en de planning van de afdeling op
• Organiseert en geeft leiding aan de afdeling, zodanig dat de planning wordt gehaald. Dit gebeurt binnen de in het jaarplan vastgestelde budgettaire grenzen, kwaliteitseisen en vergunningsvoorwaarden
• Laat zich informeren over het behaalde productievolume, voorraadstanden, uitgaven en prestatie-indicatoren en stuurt waar nodig bij
• Stelt i.s.m. de verkopers de commerciële strategie op voor de afdeling. Organiseert en bewaakt de voortgang en resultaten van marketing- en verkoopacties
• Onderhoudt de contacten met inkopers van waarde-banden
• Controleert op het naleven van bedrijfs-, milieu- en veiligheidsvoorschriften door het personeel
• Draagt zorg voor de tijdige opleiding en instructie van medewerkers, in samenwerking met het Hoofd Technische Dienst (TD)
• Voert periodiek inspectierondes uit, stuurt direct bij of plant en onderneemt actie
• Draagt zorg voor een uitstekende staat van onderhoud van gebouwen, machines en –middelen van de afdeling, in samenwerking met het Hoofd TD
• Stelt i.s.m. het Hoofd TD investeringsvoorstellen op en legt deze voor aan de directeur
• Neemt actief deel aan Management Team en organiseert acties n.a.v. dit overleg
• Organiseert periodiek werkoverleg met de medewerkers van de afdeling en bewaakt de voortgang van acties
• Organiseert periodiek functionering- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers

Functie eisen

Vereiste ervaring

Commerciële, logistieke of bedrijfskundige opleiding op HBO niveau

• Ten minste 5 jaar leidinggevende ervaring in een vergelijkbare omgeving
• Kennis van banden (soorten en maten)
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en organisatorische kwaliteiten
• Gedegen kennis van actuele ARBO- en Milieu wet- en regelgeving

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Marie Louise

Maak een jobalert
Wil jij altijd op de hoogte blijven van de laatste vacatures? Maak dan een jobalert aan en mis nooit meer een vacature!
Towork4 gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.